VGG
Vereniging Gemeentelijke Groenvoorzieningen

Lees meer

Over VGG

VGG geeft voorlichting over de groene openbare ruimte voor gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Groen is een onderdeel van het openbare gebied en vormt een onderdeel van het welzijn, veiligheid, beleving. Groen wordt ingezet als instrument als verkeersremmer of als afscheiding. Ook heeft het groen een functie als recreatiegebied of voor het behoud van cultuurhistorische lijnen en het versterken van de ecologische waarden.

Om zowel de gevoelswaarden als ook de functies van het groen op papier te zetten vraagt veel kennisuitwisseling en -overdracht. Niet alleen aan de tekentafel maar ook het beheer en onderhoud van het groen na uitwerking van het ontwerp zal rendabel en uitvoerbaar moeten zijn; ook dit vraagt om specifieke kennis

Om maatwerk te leveren is het noodzakelijk dat gemeenten en provincies onderlinge verbanden en ervaringen met elkaar uitwisselen. Het bestuur van de Vereniging Gemeentelijke Groenvoorzieningen organiseert daarom jaarlijks 4 à 5 bijeenkomsten met actuele thema’s en ontwikkelingen omtrent de groene openbare ruimte. Excursies, lezingen , voorlichtingsdagen en de website zijn een informatiebron waarbij u op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen in regel- en wetgeving en hoe deze toe te passen in de praktijk.

De vereniging is opgericht in 1982

Voor de oprichtingsdatum bestond er een excursiegroep. Deze groep bestond voornamelijk uit Groninger gemeenten met een enkele uit Friesland en Drenthe. Onder leiding van de heer Heikens van de Agrarische Unie ging deze groep regelmatig op pad. Op deze dagen werden contacten gelegd bij bedrijven en bij andere gemeenten.

Onderwerpen die met het groenvakgebied te maken hadden passeerden de revue. De commissie die deze bijeenkomsten regelde en het vrijblijvend karakter hiervan, kon qua aansprakelijkheid hier niet langer mee door gaan. Financiële en juridische aansprakelijkheid voor de organisatoren heeft er toe geleid dat de er een officiële vereniging werd opgericht.

In de eerste vergadering in Lhee worden in aanwezigheid van een 20-tal leden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. De VGG was een feit. Het bestuur werd samengesteld uit de voorgestelde leden en de kascommissie werd ingesteld. Onder leiding van de heer E.J. van Ophoven (1982-1992) krijgt de vereniging gestalte. Secretaris in die tijd was de heer M. Rouwenhorst, als voorzitter werd de heer W. van Hattum benoemd en als penningmeester trad de heer J. Bos naar voren. De heren B. Roelofs en F v.d. Berg hebben hier ook het nodige aan bijgedragen.

Ook heden ten dage is de vereniging nog springlevend. De meeste gemeenten in de Noordelijke provincies zijn lid en komen met grote regelmaat op de bijeenkomsten.

De vereniging heeft als doel de leden voorlichting te geven over alle facetten van groenvoorzieningen in de meest ruime zin. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Bekijk wat foto's

Wie zijn wij?

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging spant zich in om jaarlijks 4 tot 5 bijeenkomsten te organiseren.

Bert van Lubek

Bert van Lubek

Voorzitter
+31 000000000
Douwe de Groot

Douwe de Groot

Bestuurslid
+31 0515 489301
Grietje Schonewille

Grietje Schonewille

Secretaris
+31 000000000
Nico Velthuis

Nico Velthuis

Penningmeester
+31 000000000
Marinus Koster

Marinus Koster

Bestuurslid
+31 000000000

 

Foto’s van onze activiteiten

Pokertuin, Schoten

Pokertuin, Schoten

Middelheim Park, Antwerpen

Middelheim Park, Antwerpen

Park van Eden, Antwerpen

Park van Eden, Antwerpen

Arboretum, Kalmthout

Arboretum, Kalmthout

Excursie Landesgartenschau

Excursie Landesgartenschau

Spoornoord

Spoornoord

Parc de Bercy

Parc de Bercy

Parc André Citroën

Parc André Citroën

Jardin Atlantique

Jardin Atlantique

Promenade Plantée Parijs

Promenade Plantée Parijs

Jardin des Tuileries

Jardin des Tuileries

Hof van Saksen

Hof van Saksen

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Idee, thema, ontwikkeling of kennis

m.b.t. het openbare groen?

Breng ons dan op de hoogte!

Blog

Hier leest u alles over onze activiteiten!

Najaarsexcursie 22 september 2016

Najaarsexcursie 22 september 2016

jul 18 2016

Dagexcursie Stad Groningen De Gemeente Groningen nodigt alle VGG leden uit het groen in de stad te bekijken. We gaan naar verschillende…

Zomerexcursie 2016

Zomerexcursie 2016

jun 16 2016

Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2016 heeft een groep enthousiaste collega’s, onder leiding van plaatselijke deskundigen, het openbaar groen, bijzondere parken, tuinen en…

Zomerexcursie 2015

Zomerexcursie 2015

mei 19 2015

Tijdens deze dag krijgt u informatie over ontwerp, aanleg en beheer van vaste planten in de openbare ruimte.Het thema is: “Van waterberging…

Neem contact op

Postbus 60, 8470 AB Wolvega
 

Stuur een bericht